dieta reklama internet zabawa hobby dzieci          dieta reklama internet zabawa hobby dzieci

wtorek, 24 stycznia 2012

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - poradyPrzydomowa oczyszczalnia ścieków 

– to zespół urządzeń służących do neutralizacji ścieków wytwarzanych w domu lub małym zgrupowaniu domów.

Warunkiem prawidłowej eksploatacji przydomowej oczyszczalni jest jej umiejętna obsługa, polegająca na następujących czynnościach: okresowa kontrola składu odpływu, ewentualnie indeksu osadu czynnego, odpowiednio regulacja natlenienia i uzupełnianie kultur mikroorganizmów, usuwania osadu i kożucha z osadnika dwa razy do roku.
 
Problem unieszkodliwiania ścieków odprowadzanych z domów regulowany jest Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Zgodnie z § 11 ust. 5 ustawy, ścieki pochodzące z gospodarstwa domowego mogą zostać odprowadzone do ziemi w granicach gruntu będącego własnością wprowadzającego, przy zachowaniu następujących warunków:
 • ilość ścieków nie przekracza 5 m³/dobę,
 • BZT ścieków jest zredukowane o co najmniej 20% a zawartość zawiesin ogólnych o 50% w wyniku wstępnego oczyszczenia,
 • miejsce wprowadzania ścieków oddziela od poziomu wodonośnego warstwa gruntu miąższości co najmniej 1,5 metra.

 

Rozwiązania technologiczne POS

W przydomowych oczyszczalniach ścieków wykorzystywane są procesy mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków (tlenowego i beztlenowego), adekwatne do tych zachodzących w dużych obiektach tego typu. Proces oczyszczania mechanicznego następuje w osadnikach gnilnych lub osadnikach Imhoffa – jest to pierwszy etap oczyszczania obecny w każdym przyjętym rozwiązaniu technologicznym. Osadniki są zwykle złożone z dwóch, trzech lub więcej komór (z wyjątkiem jednokomorowych osadników Imhoffa), w zależności od ilości dostarczanych ścieków.
W kolejnym etapie oczyszczania, następują głównie tlenowe procesy biologiczne. Na tym etapie, wśród dostępnych rozwiązań technologicznych, główne rodzaje to:
 • drenaż rozsączający
 • filtr piaskowy (gruntowy)
 • oczyszczalnia hydrobotaniczna
 • złoże biologiczne + osadnik wtórny
 • niskoobciążona komora osadu czynnego + osadnik wtórny
Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter


sobota, 14 stycznia 2012

Mieszkanie - informacje podstawowe


Mieszkanie 


– zgodnie z normatywną definicją zamieszczoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) – obowiązującym od dnia 16 grudnia 2002 – mieszkaniem jest zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.

Wśród form budownictwa mieszkaniowego wyróżnia się mieszkania:
 • spółdzielcze (oddane do użytku przez spółdzielnię mieszkaniową dla członków tej spółdzielni),
 • komunalne (budowane za pieniądze z budżetu gminy, są to mieszkania socjalne i interwencyjne),
 • przeznaczone na sprzedaż i wynajem,
 • społeczno-czynszowe (realizowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego za pieniądze Krajowego Funduszu Mieszkaniowego)
 • indywidualne,
 • zakładowe.
W Polsce rynek najmu mieszkań należy do z najsłabiej rozwiniętych w Europie . Dostępność nowego mieszkania jako dobra w relacji do przeciętnego wynagrodzenia w poszczególnych miastach w Polsce jest zróżnicowana w zależności od regionu .Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter


piątek, 6 stycznia 2012

Witaj na www.budowle-i-budynki.blogspot.com !Blog stworzony dla ludzi zainteresowanych budownictwem.
Znajdziecie tu między innymi ciekawe porady jak urządzić mieszkanie. 
Będziemy podsuwać wam pomysły jak umeblować pokój oraz jak przemienić mieszkanie.
Pokażemy wam niesamowite mieszkania, budowle oraz budynki które warto zobaczyć. 
Znajdziecie tu mnóstwo przydatnych porad m.in jak układać płytki, jak malować, jak układać panele, jak zrobić podwieszany sufit, na czym polega biały montaż. 
Będziemy pokazywać wam ciekawe oferty nieruchomości. 
Podamy sposoby na to jak znaleźć i kupić tanie mieszkanie. 
Doradzimy czym kierować się podczas kupna domu. 


Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter
www.budowle-i-budynki.blogspot.com !